Categories
Uncategorized

Nostrifikacija slovenske veterinarske diplome za delo v Veliki Britaniji

Če ste diplomirani veterinar in bi želeli delati v Veliki Britaniji, seveda, kot veterinar, je tu nekaj napotkov iz moje lastne izkušnje, ko sem se registriral v RCVS.

Ker to zanima predvsem tudi slovenske veterinarje, bom tale spletni članek spisal tudi v slovenskem jeziku (obstaja tudi članek v angleščini). Ker sem eden prvih, če ne prvi, ki je dokončal postopek nostrifikacije slovenske veterinarske diplome v VB (po vstopu Slovenije v EU), sem se odločil, da zadevo spišem drugim v pomoč. Pri tem moram poudariti, da se postopek nanaša name in na moje pogoje, tako da je popolnoma mogoče, da se bo postopek nekoliko razlikoval pri drugih kandidatih. Kot prvo so mi zagotovili, da veterinarji, ki so diplomirali po našem vstopu v EU, 1. maja 2004, ne potrebujejo vse te dokumentacije, zagotovo pa ne rabijo potrdila Ministrstva za kmetijstvo o priznavanju veterinarskih kvalifikacij.

Postopek za pridobitev RCVS licence sem pričel že leta 2000, ko Slovenija še ni bila članica EU in bi potem moral opravljati tudi poseben izpit v Veliki Britaniji, ki se osredotoča na veterinarsko medicino malih živali in konjev. Prva tema (male živali) mi ne bi smela delati prevelikih težav, z druga pa precej več – opravljati bi moral kar nekaj prakse, da bi se naučil vsaj osnov veterine pri konjih. Težava je bila tudi s potrdilom o nekaznovanju (“Letter of good professional standing”), ki ga zahteva RCVS. Niti ni bilo jasno, kdo naj bi ga izdal in potem, ko sem spraševal veterinarsko zbornico, nisem dobil od njih nobenega odgovora. Opomba: to je bilo pred reorganizacijo zbornice!

Drug poskus pridobitve RCVS licence je bil okoli pol leta pred našim vstopom v EU. Težava je bila zopet pri potrdilu o nekaznovanju poleg tega pa so mi na Ministrstvu za pravosodje trdili, da bi se moral prebiti skozi kar nekaj birokracije, da bi dobil overjeno kopijo veterinarske diplome. Postopek naj bi bil približno takšen: narediti kopijo diplome, kopijo uradno overiti pri notarju, narediti uradni prevod diplome pri sodnem tolmaču in nato dobiti potrdilo o istovetnosti podpisa dekana na diplomi. Uff!! 🙁

Izkazalo se je, da to sploh ni potrebno. Ko RCVS zahteva kopijo dokumenta je potreben le uradni prevod, ki ga dobite pri katerimkoli sodnem tolmaču za angleški jezik. Prevod se naredi na navadni, neoverjeni fotokopiji dokumenta. Brez komplikacij. Cene prevodov se pri sodnih tolmačih lahko razlikujejo, vendar pa naj bi se prevajalci držali dogovorjenega cenika, ki je objavljen v zakonodaji. Imenik sodnih tolmačev je na voljo na Ministrstvu za Pravosodje na tej povezavi.

Postopek za pridobitev overjenega prevoda gre nekako takole: s prevajalcem (sodnim tolmačem) se dogovorite o ceni in o prevzemu fotokopije dokumenta. Ta vam dokument prevede, na koncu prevoda doda tudi deklaracijo, ki se glasi:

I, the undersigned [ime in priimek tolmača], permanent court interpreter for the English Language, Appointed by the Decree No. [sem pride neka številka], issued by the Ministry of Justice of Republic of Slovenia, hereby certify that this is a true translation of the corresponding Slovenian Document.”.

Oba dokumenta tolmač preluknja z navadnim luknjačem (zato seveda dobro, da imate fotokopijo dokumenta in ne original) skozi luknje pa oba dokumenta (kopijo in prevod) zveže s posebno tribarvno vrvico, ki ju na zadnji strani zapečati s posebno nalepko in nalepko tudi žigosa.

Sledi seznam dokumentov, katerih overjen prevod morate poslati na RCVS:

 1. Veterinarska diploma s katerim vam je bil podeljen naziv “doktor veterinarske medicine – dr. vet. med.”)
 2. Potrdilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za priznavanje kvalifikacije – (ang. certificate of compliance) potrdilo dejansko potrjuje, da je bil šolski program v skladu z EU standardi. Osnova za potrdilo je določba 1. člena Direktive Sveta št. 78/1027/EGS (Uradni list 362/78) in njenih sprememb ter na dokazilu o formalnih kvalifikacijah, navedenih v Prilogi Direktive Sveta št. 78/1026/EGS (Uradni list 362/78) s spremembami in dopolnitvami (81/1057/EGS, 89/594/EGS, 90/658/EGS in 2001/19/ES). Prošnji naslovljeno na MKGP za to potrdilo je potrebno pridati še dvoje:
  1. Veterinarsko diplomo (kopijo, seveda)
  2. Spričevalo o opravljenem strokovnem (državnem) izpitu s področja veterinarstva (prav tako kopijo)
 3. Potrdilo o nekaznovanju in članstvu v Veterinarski zbornici – VZB (angl. letter of good professional standing). Na zbornici vam ga sedaj izdajo brez težav, seveda pod pogojem, da niste kaznovani zaradi strokovnih napak in da imate do zbornice poravnane vse finančne obveznosti. Na VZB so celo tako prijazni, da potrdilo že napišejo v angleškem jeziku, tako da vam dokumenta ni potrebno prevajati, na RCVS pošljete lahko kar original. Potrdilo mora vsebovati tudi stvake, ki porjuje, da ste trenutno čaln VZB. Če še niste, se boste morali včlaniti, vsaj za nekaj časa. Svetujem, da se včlanite vsaj za toliko časa, dokler ne postanete član RCVS-ja. Pripetilo se mi je namreč, da je prišlo do zamude pri moji registraciji in prejšnje potrdilo o nekaznovanju je poteklo. Tako sem moral VZB prositi za novo potrdilo. Vsaj kar se tiče RCVS ima to potrdilo “rok trajanja” okoli 3 mesece.
 4. Spričevalo o opravljenem strokovnem (po novem imenovanem “državnem”) izpitu
 5. Odločbo oz. potrdilo o pridobitvi licence za opravljanje veterinarskih dejavnosti v Republiki Sloveniji. To potrdilo izda Veterinarska zbornica oz. VURS. Več o tem si preberite na spletni strani VZB: http://www.vzb.si/
 6. Potni list oz. stran, kjer je izpisano vaše državljanstvo

Kot sem že prej omenil, ne pošiljajte na RCVS originalov, temveč samo kopije (razen prej omenjenega potrdila o nekaznovanju, kjer lahko pošljete kar original saj je ta že lahko napisan v angleščini). Ko boste zadostili vsem zahtevam RCVS-ja, vas bodo povabili na prijavo. Za prijavo bo na voljo najverjetneje več datumov in izberete si samo enega. Na ta dan in ob uri, ki vam jo določijo, se morate osebno zglasiti na sedežu RCVS-a v Londonu, zamud žal ne tolerirajo 🙁

Belgravia House, 62- 64 Horseferry Road, London, SW1P 2AF

Ko sem se sam registriral 28. novembra 2006, je bilo tam še 7 ostalih kandidatov (bili so iz Poljske, Nemčije, Nizozemske, Singapurja…) in celoten spodaj omenjen postopek, smo opravili vsi skupaj v sejni sobi v 4. nadstropju in sicer smo:

 1. izpolnili nek daljši obrazec (ja žal, spet izpisovanje podatkov)
 2. izpolnili vsak po eno vrstico nekega drugega obrazca (ostale vrstice izpolnejo drugi kandidati)
 3. pokazali vse originalne dokumente, katerih kopije ste v prvi fazi poslali na RCVS
 4. plačali registracijo, ki jo sprejmejo izključno samo v gotovini. Čekov oz. kreditnih kartic za to plačilo ne sprejemajo. Višina registracije je tudi odvisna od obdobja v katerem se včlanjujete. Več informacij je na tej strani. Samo podaljšanje članstva pa je kasneje mogoče plačati preko drugih oblik: trajnika (samo za imetnike bančnih računov v Združenem Kraljestvu), kreditno kartico, čekom, bančnim nakazilom itd.
 5. prebrali (vsi skupaj) zaprisego, ki se glasi:

  Inasmuch as the privilege of membership of the Royal College of Veterinary Surgeons is about to be conferred upon me, I PROMISE AND SOLEMNLY DECLARE that I will abide in all due loyalty to the Royal College of Veterinary Surgeons and will do all in my power to maintain and promote its interests.
  I PROMISE ABOVE ALL that I will pursue the work of my profession with uprightness of conduct and that my constant endeavour will be to ensure the welfare of animals committed to my care

Po prebrani zaprisegi in, če so bili izpoljeni vsi ostali pogoji (izpravni dokumenti, plačana registracija…), smo uradno postali člani RCVS. Članstvo stopi v veljavo takoj in tako ni čakanja na naslednji koledarski dan ali naslednji teden. Vsak prejme seveda tudi certifikat, kjer je napisan vaš strokovni naziv ter univerza, kjer ste naziv dobili. Na spodnji levi strani je navedena tudi vaša RCVS članska številka – vsak član RCVS je namreč “prepoznaven” tudi po edinstveni članski številki, po kateri se boste lahko našli v registru članov, ki je na voljo na spletu. Kot član prejmete kasneje po pošti tudi register članov v knjižni obliki.

Spletne strani z dodatnimi informacijami:

Article in English: How to work as a vet in the UK on a Slovene vet diploma

2 replies on “Nostrifikacija slovenske veterinarske diplome za delo v Veliki Britaniji”

Hvala za ta članek, sama bom počasi začela s procesom včlanitve v rcvs in mi info pridejo še kako prav.
lep pozdrav, T.

Super. To pomeni, da bomo trije. Ce ste diplomirali pred kratkim, vam dolocenih dokumentov ne bo potrebno dostaviti, sicer pa lahko vec najdete na RCVS-jevi spletni strani.

Comments are closed.